El motor fet servir per la creació dels nivells i la gestió dels assets ha sigut Unity3D, amb llenguatge de programació C#.

Tots els assets (models, textures, etc.) utilitzats de tercers són amb llicència lliure o bé ús gratuït pero no comercial.

El personatge principal es un model bàsic amb llicència NC, modificat i adaptat amb animacions desde 0 amb Adobe Mixamo* y el sistema Mecanim de Unity.

Els models propis han sigut modelats o bé editats principalment amb Blender i Tinkercad. Texturització amb Photoshop, sistemes de partícules, low-poly models i shader cartoon trets de la Unity Asset Store.

*(1): Mixamo és una eina de Adobe que permet aplicar animacions estàndar a quansevol model 3D que importis, creant l’esquelet des de zero de forma bàsica però funcional amb el sistema Mecanim de Unity.